Herri biltzarra

Frantses legeen menpe izanik, herri bozetan herri biltzarreko kideak hautatzen ditugu. Herri biltzarkideak edo herri kontseilariak deitzen ditugu. Haien arteko bat hautatuko dute, biltzarreko lehendakari eta auzapez izanen dena, baita auzapez ordeak ere. Herri biltzarkide, auzapez eta ordeen mandatua sei urtekoa da.

1000 biztanletik gorako herrietan herriko bozak gehiengoan egiten dira baina proportzionaltasun zati batekin: lehenik, botere jarlekuen erdia boz gehien ukan duen zerrendari ematen zaizkio; gelditzen diren jarlekuak azken txanpan izan diren boz guztien gutxienez %5 ukan duten zerrenden artean partekatzen dira, batezbesteko handieneko proportzionaltasunean.

Ahetzeko herriko bozak 2020ko martxoaren 15ean:

ZerrendaEhunekoaJarlekuak
Ahetze Continuons ensemble63 %16
Ahetzen37 %3

Dans cette rubrique :

Udal aldizkaria

Ahetzeko Berriak

Avril 2023
reproduction miniature - Ahetzeko Berriak